Ziektes & klachten

Ziekte is een tijdelijke lichamelijke of psychische aandoening die een organisme belemmert in het normale functioneren. Een ziek organisme is uit zijn evenwicht, er is sprake van een verstoorde homeostase. Ziekte gaat vaak gepaard met symptomen die wijzen op de abnormale toestand. (bron: wikipedia)

Hieronder volgt een lijst met ziektes en klachten die gerelateerd worden aan leefstijl. Staat uw ziekte of klacht er niet tussen neem dan toch contact op om de mogelijkheden te overleggen.

Acne
Diabetes type 2
Depressie
Migraine
Migraine sans migraine
Overgewicht
Schildklierprobleem (Hypothyreoïdie)
Slaapapneu