E-mail disclaimer


Dit bericht (en eventuele bijlagen bij dit bericht) is uitsluitend

bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n) en kan informatie
bevatten die vertrouwelijk is, onder auteursrecht valt of deel
uitmaakt van handelsgeheim. Indien dit bericht niet voor u is bestemd,
is openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van dit
bericht, enig deel van dit bericht of de bijlagen strikt verboden.
Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht
ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen door op dit bericht
te antwoorden, en het bericht vervolgens van uw systeem te
verwijderen.

Veilige en foutvrije verzending van e-mails kan niet worden
gewaarborgd. Berichten kunnen bijvoorbeeld worden onderschept,
beschadigd, vernietigd of vertraagd, verloren gaan, een deel van hun
inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit
bericht, enig deel van dit bericht, of in de bijlagen, die het gevolg
zijn van de verzending. Vraag ons indien nodig om een afdruk van het
oorspronkelijke bericht voor verificatie van de inhoud. Alle
gepresenteerde beschouwingen of opinies zijn uitsluitend die van de
auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opinies van het
bedrijf.